FAQs Complain Problems

दार्मा गाउँपालिकाका ७९ जना जेष्टनागरिक लाई बलाङकेट वितरण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायत गाउँपालिका परिवार ।

आर्थिक वर्ष: