FAQs Complain Problems

तपाईलाई आ.व. २०७४/०७५ को गाउँपालिकाबाट सम्पन्न विकास निर्माणका कार्यहरु कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
30% (8 votes)
राम्रो
22% (6 votes)
ठिकै
48% (13 votes)
Total votes: 27