FAQs Complain Problems

- जन्म दर्ता कति दिन सम्म निशुल्क दर्ता गर्न सकिन्छ ?

  • बच्चा जन्मेको ३५ दिन सम्म निशुल्क जन्म दर्ता गर्न सकिनेछ ।