FAQs Complain Problems

स्थानीय पुर्बाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP)

शिर्षक आर्थिक वर्ष Document Post date
स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम मार्फत आ.व. २०८०/०८१ मा दार्मा गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरु ८०/८१ PDF icon आ.व. २०८००८१ मा दार्मा गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरु.pdf Wednesday, January 10, 2024 - 20:20
स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमः एक परिचय ७९/८० PDF icon स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमः एक परिचय.pdf Tuesday, January 9, 2024 - 07:26
आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम अध्ययन प्रतिवेदन ७९/८० PDF icon ESRS_Kanjalukeni Kamalpokheri Lift DWSP.DOC_.pdf, PDF icon ESRS_Jhyaribang Irrigation Canal Construction.DOC_.pdf, PDF icon ESRS_ Tinpokhare-Andherekhola-Layata Rod Improvement.pdf, PDF icon ESRS_ Setadhar-Pharula Rod Improvement.pdf, PDF icon ESRS_ Maulikhali-Maidan Rod Improvement.pdf Monday, January 8, 2024 - 17:22
फोटो अनुगमन प्रतिवेदन ७९/८० PDF icon 1. Ward 2. Jhyaribang Irrigation Canal.pdf, PDF icon 2. Ward 5. Tinpokhari-Luyata-Andherikhola Road.pdf, PDF icon 3. Ward 4. Kanjalukeni DWS.pdf, PDF icon 5. Ward 6. Setadhar-Farula Road Improvement.pdf Monday, January 8, 2024 - 17:15
उपभोक्ता समिति सँगको सम्झौता पत्रहरु ७९/८० PDF icon Jhyaribang UC Agremeent.pdf, PDF icon Kangalukeni Kamalpokheri Lift DWSP UC Agrement.pdf, PDF icon Setadhar-Pharula Road Improvement Project UC agreement.pdf Monday, January 8, 2024 - 17:11
आयोजनाको लागत अनुमान ७९/८० PDF icon Estimate Tinpokhare-Andherekhola-Layata Road Improvement.pdf, PDF icon Estimate Setedhar Farula Road.pdf, PDF icon Estimate Maulekhali-Maidan Road Improvement.pdf, PDF icon Estimate Jhyaribang Irrigation Canal construction.pdf, PDF icon Estimate Kamal Pokhari Lift DWS.pdf Monday, January 8, 2024 - 17:06
योजाना तर्जुमा तालिमको प्रतिवेदन ७९/८० PDF icon योजना तर्जुमा तालिमको प्रतिवेदन.pdf Tuesday, May 23, 2023 - 12:36
स्थानीय पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) को परिचय ७९/८० PDF icon LISP कार्यक्रमको परिचय.pdf Wednesday, May 17, 2023 - 15:27