FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९ श्रावन १३ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:39 PDF icon श्रावन १३.pdf

२०७९ असार ३१ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:37 PDF icon असार ३१.pdf

२०७९ असार १० गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:37 PDF icon असार १०.pdf

२०७९ असार ९ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:36 PDF icon असार ९.pdf

२०७९ असार ७ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:36 PDF icon असार ७.pdf

२०७९ असार ५ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:35 PDF icon असार ५.pdf

२०७९ जेठ २४ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:34 PDF icon जेठ २४.pdf

२०७९ जेठ ९ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:32 PDF icon जेठ ९.pdf

२०७९ बैशाख २५ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 12/02/2022 - 12:04 PDF icon २०७९ बैशाख २५ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

२०७९ बैशाख ९ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 12/02/2022 - 12:02 PDF icon २०७९ बैशाख ९ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

Pages