FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९ बैशाख २५ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 12/02/2022 - 12:04 PDF icon २०७९ बैशाख २५ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

२०७९ बैशाख ९ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 12/02/2022 - 12:02 PDF icon २०७९ बैशाख ९ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

२०७८ चैत्र २४ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७८/७९ 12/02/2022 - 12:02 PDF icon २०७८ चैत्र २४ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

२०७८ चैत्र १३ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७८/७९ 12/02/2022 - 12:01 PDF icon २०७८ चैत्र १३ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

२०७८ चैत्र ४ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७८/७९ 12/02/2022 - 12:00 PDF icon २०७८ चैत्र ४गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

२०७८ फाल्गुन १० गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७८/७९ 12/02/2022 - 11:59 PDF icon २०७८ फाल्गुन १० गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

२०७८ माघ १५ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७८/७९ 12/02/2022 - 11:59 PDF icon २०७८ माघ १५ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

२०७८ पुस २८ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७८/७९ 12/02/2022 - 11:58 PDF icon २०७८ पुस २८ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

२०७८ पुस १८गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७८/७९ 12/02/2022 - 11:57 PDF icon २०७८ पुस १८गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

२०७८ मंसीर २९ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७८/७९ 12/02/2022 - 11:56 PDF icon २०७८ मंसीर २९ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।.pdf

Pages