FAQs Complain Problems

अर्धबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
महिला वालवालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० PDF icon महिला विकास शाखा चौमासिक विवरण.pdf
शिक्षा शाखाको प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० PDF icon शिक्षा शाखा.pdf
आ.व. २०७४/०७५ देखि आ.व. 2078/079 सम्म भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon भौतिक पूर्वाधार अर्धवार्षिक प्रतिबेदन.pdf
जिन्सी शाखाको 2079 सालको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० PDF icon जिन्सी शाखाको प्रतिवेदन.pdf
पशु सेवा शाखा ७९/८० PDF icon पशु सेवा शाखा प्रगतिक़ विवरण २०७९.pdf
महिला वालवालिका तथा सामाजिक विकास शाखा ७९/८० PDF icon महिला विकास शाखा चौमासिक विवरण.pdf
विपद व्यवस्थापन शाखाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७९ ७९/८० PDF icon विपद व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन.pdf