FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वयंसेवक शिक्षक कार्यविधि ७८/७९ 11/02/2021 - 12:04 PDF icon १.स्वयंसेवक शिक्षक कार्यविधि.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन ७८/७९ 10/19/2021 - 13:12 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना_Veryfinalaugust19,2019 (1).pdf
दार्मा गाउँपालिका प्रहरी ऐन ७८/७९ 10/19/2021 - 13:11 PDF icon प्रहरी फाइनल ऐन दार्मा गाउँपालिकाको.pdf
दार्मा गाउँपालिका शिक्षा ऐन ७८/७९ 10/19/2021 - 13:09 PDF icon दार्मा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन (1).pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०७६, दार्मा गाउँपालिका, सल्यान ७६/७७ 09/09/2021 - 11:21 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०७६, दार्मा गाउँपालिका, सल्यान.pdf
विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/02/2021 - 18:32 PDF icon विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८.pdf
सुचना प्रविधि अधिकृतको कार्यविवरण पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि संक्षिप्त कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 10/06/2020 - 11:02 PDF icon सुचना प्रविधि अधिकृत कार्यविधी.pdf
कर्मचारी फिल्ड भत्ता कार्यविधी २०७७ । ७७/७८ 10/06/2020 - 10:52 PDF icon फल्ड कार्विधी.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि २०७७ । ७७/७८ 10/06/2020 - 10:47 PDF icon करार.pdf
स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/24/2020 - 18:39 PDF icon शिक्षक स्वयंसेवक कार्यविधि.pdf

Pages