FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दार्मा गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड , २०७७ ७८/७९ 05/31/2022 - 13:17 PDF icon Laingik Hinsa.pdf
दार्मा गाउँपालिका भवन तथा योजना मापदण्ड , २०७७ ७८/७९ 05/31/2022 - 13:11 PDF icon Bhawan nirman Darma.pdf
दार्मा गाउँपालिकाको विद्यालय लेखापरिक्षण कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ 05/31/2022 - 12:47 PDF icon विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि.pdf
मदिरा विक्री वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि , २०७७ ७८/७९ 05/31/2022 - 12:34 PDF icon फाइनल दार्मा गाउँपालिकाको मदिरा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
दार्मा गाउँपालिका कार्यसञ्चा‍लन कार्यविधि ,२०७७ ७८/७९ 05/31/2022 - 12:30 PDF icon कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
उद्यमी सँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम कार्यविधि , २०७७ ७८/७९ 05/31/2022 - 12:27 PDF icon उपाध्यक्ष उद्यमशीलता तथा साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि फाइनल चैत्र ०३ गते.pdf
गाउँपालिका अध्यक्षबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता कार्य सञ्चालन कार्यविधि , २०७७ ७८/७९ 05/31/2022 - 12:21 PDF icon अध्यक्ष आर्थिक सहायता कोष कार्यविधि.pdf
स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 05/31/2022 - 12:13 PDF icon १.स्वयंसेवक शिक्षक कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७८/७९ 05/31/2022 - 12:08 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना_Veryfinalaugust19,2019.pdf
दार्मा गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७ ७८/७९ 05/31/2022 - 12:00 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf

Pages