FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भुकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/28/2023 - 07:27 PDF icon भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थाई आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि,२०८०_final.pdf
गुनासो तथा सुझाब व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 10/27/2023 - 10:54 PDF icon गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि,२०७९ (प्रथम संशोधन) ७९/८० 10/05/2023 - 10:18 PDF icon २.करार कर्मचारी कार्यविधि,२०७७ (प्रथम संसोधन ) .pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको कार्यविवरण, पारिश्रमिक तथा सेवासुविध सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७ ( प्रथम संशोधन) ७९/८० 08/27/2023 - 12:11 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ( पहिलो संशोधन समेत ) ७९/८० 08/25/2023 - 13:13 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन समेत ).pdf
आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 08/15/2023 - 12:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० दार्मा गाउँपालिका.pdf
आमा समूह गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 12:00 PDF icon आमा समूह कार्यविधि २०७९.pdf
व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 12:00 PDF icon ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि, २०७९.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 03/20/2023 - 16:46 PDF icon सार्बजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७९.pdf
खेलकुद विकास कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 03/13/2023 - 12:05 PDF icon गाउँ खेलकुद बिकास कार्यविधि २०७९.pdf

Pages