FAQs Complain Problems

बसाइसराइ

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन सबै कागज जात मिलेमा
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१ . सुचना फारम २. नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि ३.सम्बन्धित परिवारकाे सम्पुर्ण विवरण ४. चालु अा.व सम्मकाे मालपाेत र घर जग्गाकाे कर तिरेकाे रसिद ।