FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दर्ता स्टेशन कायम गरि दर्ता सहयोगी खटाइएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

कक्षा ५ र ८ को वार्षिक परिक्षाफल प्रकाशन २०७८/०३/०४

दस्तावेज: 

नयाँ भेरीएन्ट सहितको कोभिड-१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

छात्राहरुको अतिरीक्त कक्षा सन्चालनका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना !