FAQs Complain Problems

तपाईलाई आ.व. २०७८/०७९ को यस गाउँपालिकाबाट सम्पन्न विकास निर्माणका कार्यहरु कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
48% (11 votes)
राम्रो
30% (7 votes)
ठिक्क
22% (5 votes)
Total votes: 23