FAQs Complain Problems

तपाईलाई आ.व. २०७७/०७८ को गाउँपालिकाबाट सम्पन्न विकास निर्माणका कार्य र आ व २०७८/०७९को गाउँपालिकाबाट हुदैं गरेका विकास निर्माणका कार्यहरु कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
56% (5 votes)
राम्रो
22% (2 votes)
ठिक्क
22% (2 votes)
Total votes: 9