FAQs Complain Problems

तपाईलाई आ.व. २०७४/०७५ को गाउँपालिकाबाट सम्पन्न विकास निर्माणका कार्यहरु कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
42% (27 votes)
राम्रो
22% (14 votes)
ठिकै
37% (24 votes)
Total votes: 65