FAQs Complain Problems

तपाईलाई आ.व. २०७४/०७५ को गाउँपालिकाबाट सम्पन्न विकास निर्माणका कार्यहरु कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
37% (16 votes)
राम्रो
26% (11 votes)
ठिकै
37% (16 votes)
Total votes: 43