FAQs Complain Problems

तपाईलाई आ.व. २०७४/०७५ को गाउँपालिकाबाट सम्पन्न विकास निर्माणका कार्यहरु कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
40% (23 votes)
राम्रो
21% (12 votes)
ठिकै
39% (22 votes)
Total votes: 57