FAQs Complain Problems

तपाईलाई आ.व. २०७४/०७५ को गाउँपालिकाबाट सम्पन्न विकास निर्माणका कार्यहरु कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
38% (18 votes)
राम्रो
23% (11 votes)
ठिकै
40% (19 votes)
Total votes: 48